• +84 909 333 021
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hướng Dẫn Thiết Kế Website

Đánh giá bài viết với JRating trong thiết kế website

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

jRating - một plugin rất mềm dẻo của jQuery giúp bạn nhanh chóng tạo được hệ thống đánh giá dạng ajax.

jRating


Bạn có thể tùy chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, từ số lượng các ngôi sao tới việc từng ngôi sao đại diện cho số thập phân thế nào. Ngoài ra còn có các lựa chọn hiển thị ngôi sao nhỏ hay lớn hoặc bạn có thể thay thế file ảnh với file khác.

Bạn có thể sử dụng plugin với tất cả các ngôn ngữ php, .NET, java... (tất nhiên vì đây chỉ là phần frontend thôi), plugin được đi kèm file php để xử lý các đánh giá của người dùng.

Cách sử dụng

Để sử dụng, trước tiên bạn cần thêm file CSS, file jQuery 1.4 và jRating vào phần header:
{codecitation class="brush: html; gutter: true;"}

<!-- jRating CSS -->
<link rel="stylesheet" href="jRating.jquery.css" type="text/css" />

<!-- jRating và file jQuery -->
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jRating.jquery.js"></script>

{/codecitation}

Thêm vào phần body của website:
{codecitation class="brush: html; gutter: true;"}

<div class="jRating" data="12_1"></div> <!-- Giá trị trung bình là 12 và ID là 1 -->

<div class="jRating" data="8.5_2"></div> <!-- Giá trị trung bình là 8.5 và ID là 2 -->

{/codecitation}

Với jRating, thuộc tính data rất quan trọng, bạn phải thêm vào theo mẫu: 'mức trung bình'_'ID'

Cuối cùng là gọi plugin lên làm việc:
{codecitation class="brush: html; gutter: true;"}

// Cách gọi đơn giản
$('.jRating').jRating();
// Cách gọi tùy biến lựa chọn
$('.jRating').jRating({
step : false, // cho phép lựa chọn nửa ngôi sao
length : 10, // hiển thị 10 ngôi sao
type : 'small' // hiển thị ngôi sao nhỏ (mặc định là sao lớn)
});


{/codecitation}

Bạn có thể xem thêm các lựa chọn khác ở trang chủ và trang demo của plugin

Xem demo | Download


Monster Design

Chuyên nghiệp và ấn tượng đó là 2 từ mà chúng tôi có thể mô tả về công ty Monster Design. Tôi rất hài lòng với thiết kế và lập trình của Monster Design mang lại cho chúng tôi. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay khi chúng tôi cần, nhưng vấn đề mà tôi luôn ấn tượng hơn hết đó là hiệu quả mà Monster Design đã mang lại cho chúng tôi.

Mr. Jeong Cheol - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & Xây Dựng Handong - Hàn Quốc

Bài viết gần đây

Top từ khóa

No Tags found.